PostHeaderIcon Projekt FIBONACCI

Projket FIBONACCI je namenjen raziskovalnemu pouku naravoslovja in je nadaljevanje, že zaključenega, projekta POLLEN.

V okviru projekta je v sopredju podpora učiteljem v razredu. Za učitelje organizirajo delavnice, katerih vsebina, je povezana z učnim načrtom in je namenjena spoznavanju in preizkušanju sodobnih pristopov k poučevanju raziskovalnega pouka naravoslovja. Na delavnicah se preizkusijo vse eksperimentalne dejavnosti, ki jih nato učitelj lahko izvede pri pouku v razredu. Eksperimentalno opremo, si učitelji lahko izposodijo. Učitelji lahko sodelujejo tudi z drugimi šolami v drugih sodelujočih državah.

Fibonacci bo s svojimi delavnicami zopet pričel jeseni 2010. Vabljeni k sodelovanju! Pouk naravoslovja bo gotovo bolj zanimiv, učitelji pa se boste naučili novih veščin, pridobili znanje. Tako boste pripomogli k boljšemu razumevanju naravoslovnih pojmov in konec koncev tudi k večji priljubljenosti naravoslovja, kar je vsekakor zelo pomembno za prihodnost naših otrok.

Spletna stran: http://www.fibonacci-project.si